• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

מהו השורש של המילה השתדל?

תודה רבה!

קטגוריה: מערכת הצורות לפני 5 שבועות

ש.ד.ל


יש כאן למעשה תופעה נפוצה של בניין התפעל

עיצורי לשון כגון ד׳, ש׳, ז׳, צ׳, ס׳ --> מתחלפים במקומם עם ת׳ הבניין, כדי להקל את ההגייה של בניין זה.

למשל: הסתכן (סכ״נ), הצטמרר (צמר״ר), הזדרז (זר״ז) ועוד ועוד, זו תופעה מאוד נפוצה!

בהצלחה!!

נימי


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה