• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

בגזרת נעי"ו האם לכתוב בבגרות את עה"פ (ש.י.ר, ר.ו.ץ) או לכתוב על לוכסן (ש.י/ו.ר, ר.י/ו.צ)?

קטגוריה: מערכת הצורות לפני 4 חודשים

אפשר גם וגם, פשוט לפעמים יותר נכון לכתוב בצורה מסויימת.

המורה שלי ללשון תמיד ממליץ לנו להשתמש בלוכסן ולכתוב י/ו כדי למנוע מקום לטעויות.


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה