• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

קביעות

המילה קביעות אפשר לומר שזה שורש קבע משקל קטילות ואפשר להגיד שזה קבע+ות אז איך אפשר לדעת שזה בוצ אם לא לנחש? וזה קורה בעוד מילים 

קטגוריה: מערכת הצורות לפני 10 חודשים

התשובה היא שורש ומשקל – שורש ק.ב.ע, משקל קטילות, משום ש"קביע" זה לא בסיס.


באתר של לאה ישלח כתוב בסיס וצורן...


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה