• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

יש לכם תרשים מסכם של כל נושאיי הבגרות תשפ ?

קטגוריה: מערכת הצורות לפני 11 חודשים

https://meyda.education.gov.il/files/portal_talmidim/mikud/mikud-theoretical/habaha.pdf


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה