• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

הכתבים מְגַנִּים את הזיופים וניסיונות ההונאה בקלפיות.- מהי הגזרה של המילה "מגנים"?

קטגוריה: מערכת הצורות לפני שנה

גזרת נלי״ה

הפועל גזור מהשורש גנ״י/ה, מלשון לגנות (להביע מחאה, להתנגד).

עוד משפט לדוגמה: המדינה גינתה את המעשים.

נבדיל את הפועל הזה מפועל דומה אחר שנגזר מהשורש גנ״נ.

לדוגמה

החיילים מגנים על המוצב, כלומר מלשון להגן, הגנה. במקרה זה הגזרה היא ע״ע-הכפולים.

בהצלחה!!

נימי

 


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה