• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

מה הגזרה של מהגר

קטגוריה: מערכת הצורות לפני שנה

שורש הג״ר, כל האותיות נשמעות, ולכן גזרת השלמים.

שורשים שלמים נוספים עם ה״א שורשית: המ״ר (להמר), הד״ק (להדק), הד״ר (להתהדר).

בהצלחה!! 


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה