• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

איך מבדילים בין חפנ לנפיו? כמו הקים והביט

קטגוריה: מערכת הצורות לפני שנה

היי רותם!

נבדיל בין הגזרות השונות בעזרת הניקוד של האות התחילית בפועל, בבניין הפעיל.

בגזרת נפ״יו, הפועל מנוקד בתחילית הוֹ (תנועת O), לדוגמה בפעלים: הוֹשִיב, הוֹלִיד, הוֹפִיעַ.

בגזרת חפ״נ, הפועל מנוקד בחיריק ואחריה דגש (תנועת I), לדוגמה בפעלים: הִבִּיט, הִכִּיר, הִשִּיג.

בגזרת נעו״י, הפועל מנוקד בצירה (תנועת E), לדוגמה בפעלים: הֵקִים, הֵזִיז, הֵבִיא.

בגזרת ע״ע-הכפולים, הפועל מנוקד בצירה כפול (תנועת E E), לדוגמה בפעלים: הֵעֵז, הֵאֵט, הֵפֵר.

בהצלחה!!


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה