מבחני תרגול לפי נושא

מישהו בבקשה יכול לעזור לי עם סעיף ד? זה כאילו ברור שלהשתמש במילה דוח הלוך ושוב זה לא מתאים..

  1. לפניך קטע ובו שני משפטים. קרא אותו, וענה על הסעיפים שאחריו. הדוח הוא מסמך בעל חשיבות רבה משום שהוא מתווה את מדיניות התזונה של גופים מרכזיים בשלטון האמריקני. זהו מסמך חשוב, אך הוא אינו מחייב את כל המדינות. א. ציין את הסוג התחבירי של כל אחד מהמשפטים שבקטע: פשוט מורכב או מחובר. משפט ראשון: __ משפט שני: __ - בכל משפט אם קבעת כי הוא מורכב, תחם את הפסוקית. אם קבעת שהוא מחובר, תחם את האיברים. ב. הקף בשני המשפטים את כל המילים שתפקידן התחבירי הוא נושא ג. אחד הנושאים שהקפת הוא בנושא שאליו מתייחסים כל הנושאים האחרים במשפט. ציין מהו? __ ד. מדוע לדעתך לא חוזרים עליו במפורש?
קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 2 שנים

עדיין לא פורסמו תשובות לשאלה זו!

עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה