• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

מה החלק של החיבור בבגרות?

אני יודע שיש חלק בבגרות צריך לכתוב חיבור אני רוצה לשאול כמה נקודות זה מתוך הבגרות?

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 3 שנים

היי!

אם הכוונה לחיבור שהוא כתיבת מאמר טיעון, אז הוא שווה כ-30 נק׳ בשאלון ב׳

הכתיבה הממזגת של המתכונת החדשה (70%) היא 24 נקודות מהמבחן.

בכל מקרה למעלת הכתיבה יש משקל רב בציון, שווה ללמוד היטב ולהשקיע!

נמרוד


היי!

אם הכוונה לחיבור שהוא כתיבת מאמר טיעון, אז הוא שווה כ-30 נק׳ בשאלון ב׳

הכתיבה הממזגת של המתכונת החדשה (70%) היא 24 נקודות מהמבחן.

בכל מקרה למעלת הכתיבה יש משקל רב בציון, שווה ללמוד היטב ולהשקיע!

נמרוד


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה