מבחני תרגול לפי נושא

מה ההבדל בין שאלון 11241 לבין שאלון 11281?

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 6 חודשים

אהלן ישראל, בוא נעשה סדר בשאלוני הבחינה בלשון.

 

נתחיל עם מבחן ה- 30%

כיום את מבחן ה-30% ניתן לבצע כהערכה פנימית במהלך תקופת התיכון בלבד. הציון ניתן על ידי בית הספר, ובדרך כלל מבטא שקלול ציון של תלקיט, עבודה מסכמת ומבחן פנימי של בית הספר. בדרך זו מספר השאלון יהיה 11283

דרך נוספת לקבל ציון במבחן ה-30% לתלמידים שכבר אינם בגיל תיכון (תלמידי משנה) היא להירשם למבחן חיצוני של משרד החינוך אשר מתקיים באותו יום של בחינת ה-70% (מיד נרחיב גם על בחינה זו). בדרך זו מספר השאלון יהיה 11282

בחינה חיצונית זו - אורכה הוא שעתיים והיא מכילה רק שאלות הבנה והבעה, אשר מתחלקות באופן הבא:

70 נקודות -  יש לקרוא 2-3 טקסטים ולענות על שאלות הבנת הנקרא, אוצר מילים ואיתור מידע על בסיס מה שקראנו.

30 נקודות - כתיבת מאמר טיעון לפי הוראות שניתנות בבחינה (לא ניתן לדעת מה יהיה הנושא שעליו נידרש לכתוב).

--> לשאלון 11282 אין גרסה נפרדת לנבחנים הזכאים לבחינה מותאמת

 שאלון הבחינה הכללי ייכתב תוך התאמה לנבחנים מותאמים.

 

כעת נעבור לבחינת ה-70%

בחינה זו היא חיצונית בלבד ואורכת כ-3 שעות (ללא תוספת זמן), ומתקיימת בשלושה מועדים במהלך השנה:

  1. מועד חורף (באזור חודש ינואר או פברואר)
  2.  מועד קיץ (באזור חודש מאי או יוני)
  3. מועד חצב - ברק המיועד לתלמידי תיכון בלבד ותלמידי מחצית שלישית (באזור חודש אוגוסט)

לכלל הנבחנים מספר השאלון הוא 11281

לנבחנים עולים חדשים ברמה א+ב מספר השאלון הוא 11284 

לנבחנים עולים חדשים ברמה ג מספר השאלון הוא 11274 

 

לנבחנים במבחן מותאם מספר השאלון הוא 11241 מותאם

המבחן המותאם מאפשר התאמה לדרכי היבחנות הניתנת בעקבות המלצות המבוססות על עדות של הצוות החינוכי והמגובות באבחון פסיכו־דידקטי. במבחן מסוג זה יש בחירה רבה יותר בין שאלות הבחינה או מענה על פחות שאלות. בשאלון 11241 המבחן המותאם מאפשר לעיתים דרכי תשאול יותר בסגנון שאלות אמריקאיות.  עם זאת, הוחלט לא להפחית משמעותית מחומר הלימוד לבחינה. פרטים נוספים על ההתאמות במקצוע עברית יפורסמו במהלך השנה באתר הפיקוח על הוראת העברית ובקהילת המורים. השאלון המותאם לנבחנים בשאלון 11241. לזכאים לשאלון 11241 מותאם יש טופס שונה מהטופס לנבחן הכללי. על הנבחן להקפיד כי קיבל טופס שאלון ונספח מאמרים שעליהם מוטבעת המילה מותאם.  יש לכתוב בעט שחור בלבד ובכתב יד ברור. אין לכתוב בשוליים האפורים. המאמרים יצורפו כנספח נפרד משאלון הבחינה. גם על נספח המאמרים יצוין כי הוא מיועד לנבחן המותאם וזאת מכיוון שנבחן מותאם זכאי למאמרים קצרים יותר ובכתב גדול יותר

הקלות לנבחן מותאם (11241) במבחן עצמו:

  1. הטקסטים יודפסו בגופן מוגדל. כך גם השאלות.
  2. בהבעה בכתב לא ייקנס התלמיד על שגיאות כתיב או על פיסוק שגוי, אך כן נדרש לפיסוק כגון נקודה בסוף משפט ופיסוק בין חלקי המשפט.
  3. לא יהיו שאלות על מילות היחס ואותיות השימוש.
  4. בתחביר: לא יהיו שאלות על משפטי ייחוד. לא יישאלו שאלות על תקינות תחבירית.
  5. במערכת הצורותלא יישאלו שאלות הדורשות זיהוי שורשים מגזרות חפ"נ, חפי"צ והכפולים. לא יישאלו שאלות על דיוקי הגייה ותקינות לשונית. במידת האפשר יופיעו הצורות בשתי דרכים: צורות מנוקדות ולצידן הצורות כשאינן מנוקדות. בכל מקרה לא תישאלנה שאלות המצריכות הסתמכות על זיהוי הדגשים או על הבחנה בין סימני הניקוד.

בהצלחה!!!

נימי

 


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה

עוד דברים שיכולים לעניין אותך