• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

*התקהליות עלולות לעלות* את רמת התחלואה. ציין את תפקידן התחבירי של המילים המסומנות

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 3 חודשים

עלולות להעלות = נשוא מורחב

התקהלויות = נושא

את רמת = מושא

התחלואה = לוואי


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה