מבחני תרגול לפי נושא

מה ירד השנה מהבגרות בגלל הקורונה?

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 2 שנים

היי שולמית,

לגבי חומר שירד במיקוד הקורונה (קיץ 2020)

בתחום ההבעה

ירדה רק שאלת עמ״ר, בה התלמיד נדרש להבעת עמדה בהיקף של עד עשר שורות. יש לציין שנושא טענת נגד והפרכתה עדיין קיים, ויש סיכוי טוב שיופיע. הסקירה הממזגת שרירה וקיימת בהיקף רגיל.

בתחום שם המספר

לא יהיו שאלות על ספירה סתמית או שברים, ולא מילות יחס או נטייתן, ואף לא שאלות על ניקוד נכון או ניקוד אותיות וכל״ב. ראוי לציין שהקלה נוספת היא אופן התשאול: התלמיד אינו נדרש לכתוב בעצמו את צורת המספר הנכונה, אלא להקיף את התשובה הנכונה מבין אפשרויות (בד״כ שתיים בלבד). הקלה נוספת היא שהנבחן אינו צריך להבדיל בניקוד כלל, במיוחד לא בסרה שמונה, ולא לנקד דבר.

 

בתחום התחביר

לא יהיו שאלות על תקינות תחבירית (שיבושים ותיקונם), לא יהיו שאלות על נשוא מורחב (במיוחד ההשוואה לפסוקית מצומצמת שהיא קשה). בנוסף, לא יופיע משפט ייחוד (וגם לא המרות קשות שקשורות בו), והתלמיד לא יידרש להוסיף פיסוק לקטע קיים או להסביר מדוע הקטע מפוסק כך.

אמנם לא ירד המון חומר בתחביר, אך כל אופן התשאול הוקל משמעותית. פחות המרות, פחות סעיפים, ויותר שאלות אמריקאיות שמעניקות רמזים לתלמיד.

בתחום הצורות

ירדו לחלוטין הגזרות החסרות: חפ״נ, חפי״צ וע״ע, ולכן אין צורך ללמד נקודות דמיון בין גזרות אלה לגזרת ע״ו למשל. כמו כן, ירדה גזרת נפ״א, אבל אלה לא חדשות מרגשות במיוחד. מה שכן מרגש, הוא ביטול נושא דרך היווצרות השורש, בדגש על שורש תנייני ושורש גזור שם. בנושא משמעות הבניין ירד הנושא של פעיל מול סביל.

בנוסף, נושא דרך התצורה צומצם לשתי הדרכים העיקריות: שורש ומשקל ובסיס וצורן סופי, ובנוסף שאילה מלעז. (הלחם בסיסים וראשי תיבות [נוטריקון] ירדו). לדעתי, סיכוי טוב שתופיע שאלת מיון מילים בין שורש ומשקל לבסיס וצורן, וזאת מכיוון שגם נושאי משמעות השם ושיקולי דקדוק בשם ירדו, אז לא נשאר יותר מדי על מה לשאול.

זאת ועוד, כל פרק דיוקי ההגייה בפועל ובשם ירד לחלוטין, וכפועל יוצא מכך אין עוד סיבה להתעמק בשינויי הגייה בסביבת העיצורים הגרוניים (הא״ח ר״ע). נושא זה נשאל לרוב בהקשר של הגייה נכונה והסבר התופעה (תשלום דגש, הנמכת תנועה וכדומה).

אני מפנה אותך למיקוד הנהדר של לאה ישלח לקראת בגרות הקורונה.

לחצי כאן

בהצלחה!!


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה

עוד דברים שיכולים לעניין אותך