• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

צריך לתת זה נשוא סתמי או שלתת יוכל לפתוח פסוקית מצומצמת? זה עדיין ממש מבלבל אותי..

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני שנה

הייי משי!

צריך לתת = פסוקית נושא מצומצמת

כל שם פועל במשפט יפתח פ.מצומצמת, אלא אם הוא חלק מנשוא מורחב, כמו שציינת.

נשוא מורחב הוא צירוף של שני פעלים, למשל: התחלתי ללכת או נטיתי לתת.

בהצלחה!!

נמרוד


התכוונתי נשוא מורחב 


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה