• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

שבעים ושניים אלף אחיות? או שבעים ושתיים אלף אחיות?

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 2 שנים

למען האמת נספור שבעים ושניים אלף אחיות, כי אלפים נפסרים בזכר, ושניים היא צורת הזכר (שתיים = נקבה).


כי סופרים את השבעים ושניים אלפים לא את האחיות


הופכים ליחיד אחיות=אחות 

אחות אחת

לכן כותבים שבעים ושתיים אלף אחיות


שבעים ושתים אלף אחיות כי האלף הוא תמיד זכר וה-72הוא נקבה  בגלל שהוא מתייחס לאחיות 


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה