מבחני תרגול לפי נושא

חם מהתנור - פתרון לשאלון 70% בלשון, קיץ 2018!

לפניכם הצעה לפתרון הבגרות, 70% בלשון, במועד קיץ 2018!

חלק ראשון: הבנה והבעה

1.

א. הכותבת מפריכה את הטענה הרווחת כי לצעירים יש פוטנציאל יותר מלמבוגרים בשוק העבודה של היום, ובקריירה תעסוקתית.

ב. הטענה המרכזית של הכותבת היא שישנם יתרונות רבים בהעסקת אנשים מבוגרים, שאף עולים ביכולתם מהצעירים בתחומים רבים.

 1.  כתיבה ממזגת - יש להבנות את הסקירה לפי הגישות השונות לשילוב מבוגרים בשוק התעסוקה: גישה חיובית, אשר תומכת במתן ערך רב לוותק ולנסיון (בה תמכו רוטנשטרייך, פילמר ושני), מול גישה ביקורתית, הרואה בוותק כמרכיב שולי בשיקול אם לשלב אדם בתפקיד מסויים (בה תמך בעיקר שורק).

 1. שאלת עמ"ר - יש להתייחס לכל רכיבי השאלה, ולנמק היטב את תשובתכם.

חלק שני - לשון

פרק א:  שם המספר

 • שלושה עשר בנובמבר
 • אולם אחת עשרה (ספירת סתמית)
 • ארבעת אלפים מבקרים וארבעים וחמישה מעסיקים
 • שמונֶה מאות משרות (לנקד בסגול)
 • פי שניים
 • אלפים ושמונֶה עשרה (בסגול)
 • אחת

א. לִפְנֵיהֶם (האפשרות הראשונה)

ב. עָלַיִךְ (האפשרות השנייה)

פרק ב: תחביר

 1. א.
 1. משפט מורכב

פסוקית סיבה מורכבת (מפני ש…) ובתוכה פסוקית נושא (מה ש..)

(2) אגור ומתועד

 • הנשוא היוצא דופן הוא נשוא כולל.
 • סוג הנשוא המשותף הוא נשוא מורחב

ב. קבוצת המבוגרים השיגה תוצאות טובות יותר במשחק הזיכרון למרות התרופפות הזיכרון לטווח קצר עם הגיל. (משפט פשוט בקשר לוגי של ניגוד, וויתור)

יש דרכים נוספות לפתור את השאלה, למשל יצירת משפט מחובר.

 1.  א.
 1.     במשפטים 1, 2, 4 - בכולם יש הסגר. התפקיד הנושא במשפט 3 הוא מושא.

תרומת ההסגר:

במשפט 1: הבאת המקור למידע במשפט וחיזוק האמינות של הכותב.

במשפט 2: הכנת עמדתו ורגשותיו של הכותב לתוכן של המשפט.

במשפט 4: הבעת הסתייגות או ספק מהמסר של המשפט.

(2) משפט 2 יוצא דופן בסוגו התחבירי - פשוט

שאר המשפטים הם משפטים מורכבים.

ב.

 1. הביטקוין שאינו מנוהל על ידי ממשלה או בנק הוא מטבע בינלאומי - החלק המודגש הוא פסוקית לוואי.
 2. הביטקוין, המטבע הבינלאומי, אינו מנוהל על ידי ממשלה או בנק.8.א.

 1. דיבור עקיף, שיוצר פסוקית מושא
 2. פסוקית נשוא

פסוקית נשוא מרחיבה על הנושא במשפט ומדגישה אותו / פסוקית נשוא מדגישה את קולו של הדובר.

ב. (1)

 • כי קבוצת המבוגרים זכתה בציון הגבוה ביותר - פסוקית נושא
 • להקצות לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום החברתי, כמו תפקידי ייעוץ וניהול משא ומתן. - פסוקית מצומצמת של נושא

(2) פסוקית נושא שתיהן

(3) רצוי שיקנו לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום החברתי, כמו תפקידי ייעוץ וניהול משא ומתן.

 1.  א.
 1. וי"ו החיבור מחברת בין האיברים במשפט מחובר.

במשפט 1: לכן / עקב כך

במשפט 2: ואילו / לעומת זאת

(2)

במשפט 3: לוואי כולל

במשפט 4: נשוא כולל (יש לשבץ אוגד דמיוני)

(3) הפירוש של וותק הוא שחיקה ועייפות.

ב.

משמעות 1: המיזם מיועד למבוגרים יצירתיים ולצעירים.

משמעות 2: המיזם מיועד לצעירים יצירתיים ולמבוגרים.

 1.  א.

דרך אחת ליצירת סתמיות : פועל שלישי בגוף רבים.

דוגמה מהקטע: כיום דורשים התאמה..

דרך נוספת ליצירת סתמיות: פועל סביל

דוגמה מהקטע: ימונה למנהל מחלקה.

ב.

מספר המשפט

השיבוש במשפט

הנוסח התקין

1

שמגיעים...

כשמגיעים...

2

שנה שעברה

בשנה שעברה...

3

במידה ו...

אם

4

כמובן ש...

מובן ש..

פרק ג: מערכת הצורות 1. א.
 1. יוסיפו - שורש יס"פ, מזיק - שורש נז"ק
 2. מתועד - בניין פועל, נקונן - בניין פיעל
 3. מאותו השורש של הפועל אגור: מאגרי, אוגר

לא מהשורש: אגור = גו"ר, יגרתי = יג"ר, מגרה = גר"ר

(4) אוכל

ב.

 1. מֻכְחַש (אפשרות שנייה)

          הִשְתַּנָּה (אפשרות ראשונה)

(2) מֻכְחַש - בבניין הופעל אין צורך בדגש (בגד כפת דגושות רק בראש מילה)

הִשְתַּנָּה - הפעלים בגזרת נלי"ה ינוקדו בקמץ בעבר נסתר.

 1.  א.

מיטיבים - הפעיל

לשוב - קל

למנות - פיעל

מזדקנת - התפעל

מודעים - הופעל

 1. נפעל, פועל
 2. נודע

ב. נראית (ראי"ה), יתרון (י/ות"ר), מישורי (יש"ר), נסוי (נסי"ה), בדיוני (בדי"ה)

(2) משעול, מסתור, מזמור

 1. א.

 1. ערים, נעו"י

הגזרה של שאר המילים: נלי"ה

(2) פנאי, תנאי, בלאי

ב.

לדמיין - דמי"ה (שורש מקורי)

לתעד - עו"ד (שורש מקורי) 1. א.

(1)

פיעל

קל

הפעיל

תפעול

בקרת איכות

בניית

התראה

הסק

הקלה

(2) להתרות

ב. השערה

ג.

זוג 1: אפשרות א' היא שם פעולה

זוג 2: אפשרות ב' היא שם פעולה

א.

(1)משקלי הבינוני:

מורים, מהנדסים, מנהלים - מקטל

רופאים - קוטל

מומחים - מוקטל

(2) המשקלים שאינם בינוני:

חיילים - קטל

קריינים - קטלן

ב.

מעסיקים(1) = שם עצם

מעסיקים (2) = פועל

עובדים = שם עצם

מבוגרים = שם תואר

ג.

 1. צורן גזירה
 2. צורן נטייה

כל הכבוד למסיימים!!

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 4 שנים

עדיין לא פורסמו תשובות לשאלה זו!

עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה

עוד דברים שיכולים לעניין אותך