• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

מה דרכי התצורה של המילים הבאות:

ביוש-(שיימינג)

החדשה (מודרניזציה)

תכליתיות

תבהלה

שלמות

קטגוריה: נושאי לימוד לבגרות לפני 3 שנים

ביוש = שורש ומשקל

החדשה = שורש ומשקל

תכליתיות = בסיס וצורן סופי

תבהלה = שורש ומשקל

שלמות = בסיס וצורן סופי

בהצלחה!!


עוד שאלות ותשובות

פרסמו שאלה חדשה ונימי יענה