מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

תרגול כל הגזרות - סימולציה

לפניכם תרגול למתקדמים בכל הגזרות לבחינה: שלמים (כולל מרובעים), חפ"נ, חפי"צ, נפי"ו, נעו"י (עי"ו), ע"ע (הכפולים), נל"א ונלי"ה. התרגול בנוסח בחינת הבגרות.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיו תשובות, הסברים ותרגולים נוספים בתחתית העמוד.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים