• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

גזרת נעו"י - תרגול נוסף

בתרגול זה נחזור על שורשים מגזרת נחי עו"י (נעו״י) ונתרגל את נטיות הפועל בבניינים קל, הפעיל, הופעל ונפעל. דפדפו בכרטיסיות שמדגימות פעלים מגזרת נעו״י, והתחילו את התרגול.

ציון עובר לתרגול: 65

לשאלות מצורפים הסברים ותשובות בירוק שיופיעו לאחר סיום התרגול.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון