• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

mixed true true Quiz

תכנית אימונים לקראת הבגרות בשאלון ב' - 008

שלום לכם תלמידים יקרים!

 

אם אתם קוראים את השורות האלה, סימן שהבגרות ממש קרובה,ואתם לומדים בשיא המרץ.

להרגיש מתח בריא לפני הבחינה זה טוב, אבל כדי להרגיע אתכם אפילו יותר הכנתי לכם תוכנית אימונים מסודרת!

התוכנית מתבססת על למידה דרך האתר לאורך שלושה ימים אינטנסיביים וכוללת תרגול

מהרמה הבסיסית ביותר ועד לשאלות סימולציה מגרויות!

אם תעבדו בסבלנות ולפי התוכנית, אני בטוח שתהיו מוכנים בצורה הטובה ביותר לבחינה.

 

את יום הלמידה הראשון נקדיש לתחביר, ונפתח את הבוקר עם תרגולים שחוזרים מההתחלה על כל עקרונות הניתוח התחבירי:

תרגול נושא, נשוא ואוגד במשפט: 

 1. http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/nose-nasu/158-nose-nasu-tirgul.
 2. נמשיך בתרגול יותר מתקדם של עוד סוגי נשואים במשפט: נשוא קיומי, נשוא מורחב, נושא סתמי, וסוגי אוגדיםhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/sugei-nasu/29-nasu-mesakem
 3. כעת נעבור לתרגל את המשלימים במשפט, ונתחיל במשלימי השם - לואי ותמורה
 4. http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/levay-tmura/70-levai-shiur (לוואי), http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/levay-tmura/52-tmura-shiur (תמורה).
 5. לאחר שחזרנו על לוואי ותמורה, נעבור לחזרה על משלימי הפועל - מושא ותיאור:
 6.  http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/128-tafkidim-tirgul
 7. לא נשכח לערוך גם חזרה על המקים של הסגר במשפט:
 8.  http://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/nose-stami/152-hesger
 9. ונמשיך לתרגול של כל התפקידים התחביריים במשפט:
 10.  http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/133-tafkidim-nosafhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/musa-teur/71-tafkidim-mitkadem
 11. עוד קצת תרגול בונוס של תחביר לאלופים: 
 12. http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/levay-tmura/134-tafkidim-nosaf-2
 13. כעת נעבור למבחן מסכם בנושא סוגי משפטים: פשוט, מחובר ומורכב:
 14.  http://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/psukiot/33-meshabdim
 15. http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/mehubar-murkav/214-mishaptim-tirhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/mehubar-murkav/211-pmm-tirgul
 16. כעת נעבור לתרגל את נושא הקשרים הלוגיים ומילות הקישור, נושא זה דורש הרבה תרגול: http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/sentence-types/4-ksharim-logim,      http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/sentence-types/4-ksharim-logim,          http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/sentence-types/16-ksharim-nosaf
 17. נמשיך בתרגול חלקים כוללים במשפט: http://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/colel-yihud/215-kolelim-tirgul
 18. ומכאן נעבור לדובדבן שבקצפת - סוגי פסוקיות! כאמור, גם לפסוקית יש תפקיד תחבירי, ונתחיל עם פסוקית נושאhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/psukiot/60-psukit-nose,
 19. כעת נמשיך לתרגל פסוקית נושא יחד עם פסוקית מושא:
 20.  http://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/psukiot/121-nose-musa-mitkadem,
 21. ונסיים בתרגול של כל סוגי הפסוקיות:
 22. http://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/psukiot/223-psukiot-t1,
 23. ועוד אחד: http://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/psukiot/223-psukiot-t1
 24. פסוקיות הן מרכיב מרכזי בציון של חלק התחביר, ולכן נערוך אפילו תרגול מסכם לנושא זה: http://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/psukiot/122-psukyot-tirgul, ועוד אחד אחרון: http://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/psukiot/127-psukyot-nosaf
 25. תרגול חלק ייחודhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/tachbir-b/colel-yihud/81-mishpat-yehud-nosaf
 26. ונסיים את היום הראשון בקצת תרגול על שם המספר ומילות היחס:
 27.  http://www.lashonimi.co.il/quiz/numbers-and-prepositions/number-name/192-shem-mispar-maraton2,
 28. תרגול נוסף:
 29.  http://www.lashonimi.co.il/quiz/numbers-and-prepositions/number-name/219-mispar-m2, ועוד קצת: http://www.lashonimi.co.il/quiz/numbers-and-prepositions/prepositions/191-yahas-mesakem.
 30. עכשיו אנחנו מוכנים לערוך תרגולים על כל נושאי התחביר יחד: 
 31. http://www.lashonimi.co.il/quiz/prepare/sheelot-bagrut/5-leket-1

יום הלמידה השני יוקדש למערכת הצורות, והוא יהיה קצת יותר אינטנסיבי מהיום הקודם:

נתחיל בחזרה כללית על זיהוי הבנייניםhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/shlemim/182-binyanim-nosaf,

 1. תרגול נוסף: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/shlemim/6-binyanim, ותרגול מסכם: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/shlemim/185-binyanim-mesakem
 2. כעת נעבור לתרגל את חלקי הדיבור במערכת הצורות: http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/speech/146-beynoni-shiur, ותרגול נוסף: http://www.lashonimi.co.il/quiz/syntax-phase-1/speech/184-dibur-mesakem
 3. מכאן נעבור לתרגל את גזרת השלמים וגזרת המרובעיםhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/shlemim/118-shlemim-merubaim-shiur, תרגול נוסף: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/shlemim/117-shlemim-shemot-shiur, ועוד תרגול: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/shlemim/47-shlemim-mesakem, תרגול מסכם: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/shlemim/183-pealim-shemot-shlemim, ותרגול אחרון לאלופיםhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/shlemim/101-shlemin-merubaim-mesakem
 4. כעת נעבור לתרגל מההתחלה את הגזרות של שאלון ב': נפי"ו, נעו"י, נל"א ונלי"ה. גזרת נפי"וhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nefyu-naoy/64-nefyu-shiur, ותרגול נפי"וhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nefyu-naoy/26-nefiu-shemot, תגרול נפי"ו נוסף: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nefyu-naoy/116-nefyu-alufot. גזרת נעו"יhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/naoy-kfulim/25-naoy, תרגול נעו"יhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/naoy-kfulim/24-naoy-shmot-etzem, ותרגול נוסף על נעו"יhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/naoy-kfulim/63-naoy-tirgul, ועוד תרגול על נעו"יhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/naoy-kfulim/86-naoy-shemot. ומכאן נעבור לגזרות נל"א ונלי"הhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nala-nelia/57-nala-nelya-tirgul, תרגול נל"א ונלי"הhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nala-nelia/58-nala-nelya-nosaf, תרגול נוסף: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nala-nelia/140-nala-nelya-maraton, תרגול שלישי לאלופים: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nala-nelia/112-nala-nelya-alufim.
 5. כעת נעבור לתרגל את כל הגזרות בצורה משולבת, מה שמוסיף לקושי ומדמה את אופן הבחינה עצמה: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nala-nelia/132-nala-nelya-meshulav, ועוד אחד: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nala-nelia/210-nala-nelya-gzarot, ואחד נוסף למתקדמים: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/hafan-hafitz-gizra/201-hafan-hafitz-meshulav2, ואחד נוסף למתקדמים: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/naoy-kfulim/208-naoy-mesh, ותרגול לאלופים: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nefyu-naoy/217-nefyu-t2,  ועוד אחד לאלופים: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/nefyu-naoy/120-nefyu-nosaf.
 6. אחרי שתירגלנו גזרות עד צאת הנשמה, נעבור לתרגל את הנושא השני המרכזי במערכת הצורות, והוא דרך התצורה בשם. נתחיל מתרגול למתחילים על בסיס וצורן סופיhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/91-basis-zuran ונמשיך בתרגול של שאילה מלע״ז והלחם בסיסיםhttp://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/92-helhem-laaz.
 7. כעת אנו מוכנים לתרגל זיהוי של דרך התצורה באופן משולב: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/129-tezura-bsisi, ומנשיך לתרגול נוסף: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/131-tezura-mathilim-nosaf, ועוד תרגול: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/139-butz-shum-mathilim-mesakem, ונעבור לתרגול למתקדמים: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/139-butz-shum-mathilim-mesakem, ותרגול שני למתקדמים: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/212-tezura-1, ונמשיך לתרגולים ברמה של סימולציה לבגרות: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/100-mishkal-tzuran, ותרגול אחרון לאלופים: http://www.lashonimi.co.il/quiz/morphology/names/110-shum-bots-alufim.

את היום השלישי ללמידה נקדיש לסימולציות בזמן אמת מבגרויות אחרונות (ללא חלק הכתיבה), ונתחיל

1. מבגרות חורף 2016: http://www.lashonimi.co.il/quiz/prepare/simulatzia/95-bagrut-horef-2016

נמשיך לבגרות קיץ  2016:http://www.lashonimi.co.il/quiz/prepare/simulatzia/89-bagrut-kayitz-16-b,

ונקנח במועד חורף 2017: http://www.lashonimi.co.il/quiz/prepare/simulatzia/209-2017-horef.

אני בטוח שבשלב הזה אתם כבר נינג׳ות בלשון ומוכנים כמו גדולים לבחינה!!!

בנימה יותר אישית, אין לי מילים לתאר את כמות האמונה, הביטחון והאהבה שיש לי לכל אחד ואחד מכם.

שלכם כתמיד,

נמרוד. 

בקטגוריה לקראת הבחינה
חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

שיעורי וידאו לבגרות בלשון

 • 1

שיעור פרטי עם נימי

רוצה הדרכה ועזרה אישית?

נמרוד (נימי) רונן, הסמכות המקצועית בצוות שלנו, הוא מורה פרטי ללשון שהכין כבר מאות תלמידים לבגרות, בקבוצות ואחד-על-אחד.

לפרטים על שיעורים פרטיים עם נימי או קביעת שיעור לחץ/י כאן >>

תודה על עזרתך בשיפור לשונימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.

לומדים לבגרות באנגלית?

אל תפספסו את האתר החדש שלנו: אנסינימי - הכנה למבחן באנגלית.

כל הטוב שהתרגלתם אליו, עכשיו לבגרות באנגלית.

לחצו כאן >>