• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

Matan Snipelisky

מגדר לא מפורט
גיל לא מפורט
באתר מאז דצמבר 19th, 2018
פוסטים 0
תגובות 0
נקודות 326
About Matan Snipelisky: No information provided.

פעילות חדשה באתר
 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן הבניינים בגזרת השלמים - תרגול לקראת מבחן.

  דצמבר 19 at 7:58 pm

  בתרגול זה נמשיך לעבוד על זיהוי הבניין של פעלים מגזרת השלמים.  זיהוי הבניין של פועל נשען על העברת הפועל לזמן עבר בגוף שלישי (נסתר), או בקיצור: הוא אתמול. בצורה זו הפועל יכתב וישמע בצורה הדומה ביותר לבניין שאליו הוא שייך. סימני זיהוי נוספים נסמכים על הניקוד של הפועל, למשל על הסימן קובוץ (םֻ) שמעיד על כך שהפועל יהיה מבניין פועל או הופעל. ציון מומלץ לתרגול: 60 ומעלה. לאחר סיום התרגול יופיעו תרגולים נוספים, תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שם המספר - התרגול הגדול.

  דצמבר 19 at 7:42 pm

  תרגול בסיסי בשם המספר, שכולל שאלות  מבגרויות קודמות. מבחן זה יכול לשמש אתכם גם כתרגול מצויין לקראת הבגרות בלשון.   ציון עובר: 60 לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שם המספר - תרגול למתקדמים בנושא זכרון .

  דצמבר 19 at 7:38 pm

  לפניכם תרגול למתקדמים בשם המספר, כהכנה לבגרות בלשון 70%. בחנו את עצמכם בשם המספר. ציון מומלץ לתרגול: 70 ומעלה. לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שם המספר - תרגול לקראת הבחינה.

  דצמבר 19 at 7:36 pm

  תרגול שם המספר: ספירה נכונה בצורות הזכר והנקבה.   תזכורת את ספרות האלפים נספור בצורת הזכר, גם אם אנו סופרים שם בנקבה. לדוגמה: שבעה עשר אלף מילים. אחרי המילה "פי" נספור בזכר. ציון יום בחודש יעשה בצורת זכר של מספר מונה. (שישה עשר באוגוסט, תשעה באב). מספר סתמי נספור בנקבה, לדוגמה: אוטובוס בקו מאתים עשרים ושש. מספרים מעורבים נספור בצורה הבאה: שש עוגות וחצי, חמישה שקלים וחצי (השם יופיע בין הספרה לשבר).   ציון מומלץ לתרגול: 70 לאחר הגשת הרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. שים/י לב: תשובה עם שגיאת כתיב לא תיחשב כתשובה נכונה! בהצלחה!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שורש ומשקל מול בסיס וצורן - מרתון לבגרות.

  דצמבר 19 at 6:56 pm

  מרתון תרגול בנושא דרכי תצורה לקראת הבחינה בלשון, תרגול על כל דרכי התצורה.   סיכום דרכי התצורה: שורש ומשקל = אותיות שורש שנוצקות לתוך תבנית. למשל משקל מקטלה יוצר שם של מקום - מזבלה, משתלה, מספרה ועוד. בסיס וצורן = מילה שנוספה לה סיומת (צורן סופי). דוגמה: ילד + ון = ילדון, עיר + יה = עיריה, מפה + ית = מפית, חשמל + אי = חשמלאי הלחם בסיסים = שתי מילים שחוברו יחדיו. דוגמה: מדרכה + רחוב = מדרחוב. מגדל + אור = מגדלור. שאילה מלעז = מילים שלמות שנלקחו משפות זרות. לדוגמה: היסטוריה, אפליקציה, דיסק, קפיטליזם. נוטריקון = ראשי תיבות. דוגמה: צה״ל, בד״ץ, בס״ד.    ציון מומלץ לתרגול: 70 ומעלה לאחר הגשת התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שורש ומשקל מול בסיס וצורן - תרגול מסכם.

  דצמבר 19 at 6:47 pm

  תרגול מסכם לקראת הבגרות בלשון על נקודות הדמיון בין שת דרכי התצורה המרכזיות עליהם תיבחנו בבגרות: שורש ומשקל (שו"מ) מול בסיס וצורן סופי (בו"צ).   ציון עובר למבחן: 70  לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky פרסם/ה שאלה חדשה: מדוע המילים עגבניה, איכות ומעלית הם בסיס וצורן סופי?

  דצמבר 19 at 6:44 pm

  שלום נמרוד, עגבניה - עגבנ+יה - יש מילה כזו "עגבן"? איכות - איכ+ות - המילה "איך" אינה שם ולכן לא יכולה להיות בסיס. מעלית - מעלה+ית - המילה "מעלה" אינה...

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שורש ומשקל מול בסיס וצורן סופי - תרגול מסכם לאלופים.

  דצמבר 19 at 6:31 pm

  לפניכם תרגול למתקדמים בנושא נקודות דמיון בין דרך תצורה של שורש ומשקל לבין דרך תצורה של בסיס וצורן סופי. על ידי ניסוי וטעיה נלמד להבדיל בין משקלים שדומים לצורנים, ונתרגל לפי הטבלה המפורטת מטה. ציון עובר לתרגול: 70 ומעלה לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שורש ומשקל, בסיס וצורן, הלחם בסיסים ושאילה מלעז - תרגול דרך התצורה.

  דצמבר 19 at 6:23 pm

  תרגול למציאת דרך התצורה בבחינה בלשון. כאשר שואלים על דרך תצורה הכוונה היא לאחת מדרכי התצורה הבאות:   1. שורש ומשקל - יציקת אותיות שורש (קט״ל) לתבנית קבועה. (קטלן = שקרן, רקדן) 2. בסיס וצורן סופי - סיומת קבועה שנוספת למילה (ילד + ון = ילדון) 3. הלחם בסיסים - חיבור של שתי מילים ליצירת מילה חדשה (מדרכה + רחוב = מדרחוב) 4. שאילה מלעז - מילים לועזיות שנלקחו משפות זרות, בעיקר אנגלית. (אפליקציה, אינטרנט, בנק). 5.נוטריקון - ראשי תיבות (בג״צ, צה״ל, רמטכ״ל) סרטון סיכום ותרגול של דרכי תצורה: ציון מומלץ לתרגול: 70 ומעלה לאחר הגשת התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן צורן גזירה וצורן נטייה - תרגול לאלופים.

  דצמבר 19 at 6:21 pm

  לפניכם תרגול מתקדם על ההבדל שבין צורן גזירה לצורן נטייה. ציון עובר: 60 לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן תרגול דרך התצורה - בגרות קיץ 2015.

  דצמבר 19 at 6:18 pm

  לפניכם שאלה בנושא דרך התצורה שהופיעה בבגרות מועד קיץ 2015.   ציון עובר לתרגול: 70 ומעלה לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שורש ומשקל מול בסיס וצורן - תרגול נוסף.

  דצמבר 19 at 6:12 pm

  ביחידה זו נעבוד על הכנה נוספת לבגרות בלשון בנושא של דרכי תצורה בשם.    דרך התצורה לפי סוגים: שורש ומשקל בסיס וצורן סופי הלחם בסיסים שאילה מלעז ראשי תיבות ( נוטריקון) חזרה על החומר: ציון עובר: 70  לאחר הגשת התשובות יופיעו תשובות והסברים בירוק.   בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

 • Matan Snipelisky עבר/ה בהצלחה את המבחן שורש ומשקל מול בסיס וצורן - מבחן מסכם.

  דצמבר 19 at 6:03 pm

  הבגרות בלשון מתמקדת ביכולת לזהות את דרך התצורה של השם. הקושי בזיהוי נוסע מצורות דומות בשורש ומשקל מול בסיס וצורן.   ציון עובר לתרגול: 75 ומעלה בסוף התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק. בהצלחה!!

  לפני 2 שנים

שיעורי וידאו לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים

שיעור פרטי עם נימי

רוצה הדרכה ועזרה אישית?

נמרוד (נימי) רונן, הסמכות המקצועית בצוות שלנו, הוא מורה פרטי ללשון שהכין כבר מאות תלמידים לבגרות, בקבוצות ואחד-על-אחד.

לפרטים על שיעורים פרטיים עם נימי או קביעת שיעור לחץ/י כאן