• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

מבחני תרגול לפי נושא

תורת ההגה - נושאי לימוד ותרגול לבגרות בלשון

תורת ההגה

תרגולים בנושא תקינות בפועל ובשם: דיוקי הגייה, שורשים גרוניים, הנמכת תנועה ותשלום דגש. נושא זה מופיע בבחינת הבגרות בלשון.

בהצלחה!!


תורת ההגה - תרגולים לבגרות

כל נושאי התרגול לבגרות בלשון

שאלות ותשובות גולשים