מבחני תרגול לפי נושא

הורידו טפסים מלאים ופתרונות מלאים של כל הבגרויות בלשון מהשנים הקודמות - כולל הפתרון המלא של נימי!

בחרו את הבגרות שברצונכם לראות והורידו את טופס המבחן הריק ואת קובץ התשובות.

סיכומי מלאים של החומר בנושאים החשובים לבגרות בלשון. למדו במהירות את החומר החשוב מכל נושא לבגרות!

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

סיכומים של החומר לבגרות בלשון בנושא הבנת הנקרא והבעה. למדו במהירות את החומר החשוב לבגרות!

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

סיכומים מלאים של החומר בנושא שם המספר ומילות היחס לבגרות בלשון. למדו במהירות את החומר החשוב לבגרות בנושא שם המספר ומילות היחס!

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

סיכומים מלאים של החומר בנושא תחביר לבגרות בלשון. למדו במהירות את החומר החשוב לבגרות בנושא תחביר!

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

סיכומים מלאים של החומר בנושא מערכת הצורות לבגרות בלשון. למדו במהירות את החומר החשוב לבגרות בנושא מערכת הצורות!

לחצו על שם הנושא שמעניין אתכם ללמוד כדי לראות את כל הסיכומים:

 צפו במעל 150 סיכומים ושיעורים וידאו לבגרות בלשון - כולל עשרות נושאים לבגרות ופתרונות לבגרויות בלשון משנים קודמות.

צפו בשיעורים לפי הסדר או פשוט לפי הנושא שאתם רוצים ללמוד ותרגלו את החומר באחד ממאות המבחנים באתר (לחצו כאן).

כל שיעורי הוידאו לבגרות בלשון

מעל 250 שיעורים באתר! לחצו על הנושא שברצונכם ללמוד כדי לעבור לרשימת השיעורים:

פתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד חורף 2020

צפו בסרטוני הפתרונות השונים ממועד חורף 20 של הבגרות:

פתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד חורף 2017

צפו בסרטוני הפתרונות השונים ממועד חורף 17 של הבגרות:

פתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד קיץ 2016

צפו בסרטוני הפתרונות השונים ממועד קיץ 16 של הבגרות:

צפו במעל 80 סיכומים ושיעורים וידאו לבגרות בלשון - כולל עשרות נושאים לבגרות ופתרונות לבגרויות בלשון משנים קודמות.

צפו בשיעורים לפי הסדר או פשוט לפי הנושא שאתם רוצים ללמוד ותרגלו את החומר באחד ממאות המבחנים באתר (לחצו כאן).

כל שיעורי הוידאו לבגרות בלשון

מעל 250 שיעורים באתר! לחצו על הנושא שברצונכם ללמוד כדי לעבור לרשימת השיעורים:

פתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד קיץ 2016

צפו בסרטוני הפתרונות השונים ממועד קיץ 16 של הבגרות:

פתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד חורף 2017

צפו בסרטוני הפתרונות השונים ממועד קיץ 17 של הבגרות:

צפו בשיעורי וידאו מקיפים על גזרת ע"ע הכפולים לבגרות בלשון - ותרגלו את החומר במבחנים האינטראקטיביים שבאתר. 

כדי לסכם את כל החומר על ע"ע הכפולים מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר, ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו נל"א ונלי"ה לבגרות עם שיעורי הוידאו המקיפים בנושא - ותרגלו את הידע שלכם בגזרת נל"א ונלי"ה במבחנים האינטראקטיביים שבאתר.

כדי לסכם את כל החומר על גזרת נל"א ונלי"ה מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר, ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו את גזרת נחי עו"י בקלות עם שיעורי הוידאו המקיפים בנושא - ותרגלו את הידע שלכם בנושא נחי עו"י במבחנים האינטראקטיביים שבאתר.

כדי לסכם את כל החומר על גזרת נחי עו"י לבגרות, מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר, ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו את גזרת השלמים והמרובעים בקלות עם שיעורי הוידאו המקיפים בנושא - ותרגלו את הידע שלכם בנושא בסדרת במבחנים האינטראקטיביים שבאתר.

כדי לסכם את כל החומר על גזרת השלמים והמרובעים לבגרות, מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר, ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו שורש ומשקל לבגרות בלשון בקלות עם שיעורי הוידאו המקיפים בנושא - ותרגלו את הידע שלכם בנושא בסדרת במבחנים האינטראקטיביים שבאתר.

כדי לסכם את כל החומר לבגרות בנושא שורש ומשקל, מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר, ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו תפקידים תחביריים לבגרות בלשון בקלות עם שיעורי הוידאו המקיפים בנושא - ותרגלו את הידע שלכם בנושא בסדרת במבחנים האינטראקטיביים שבאתר.

כדי לסכם את כל החומר לבגרות בנושא תפקידים תחביריים, מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר, ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו את שם המספר לבגרות בלשון בקלות עם שיעורי וידאו מקיפים בנושא - ותרגלו את הידע שלכם בנושא בסדרת במבחנים האינטראקטיביים שבאתר.

כדי לסכם את כל החומר בנושא שם המספר לבגרות, מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

בחנו את עצמכם: תרגולים בנושא שם המספר

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו את המשפט המורכב לבגרות בלשון בקלות עם שיעורי הוידאו המקיפים בנושא. כל החומר לבגרות בנושא משפט מורכב!

לאחר כל שיעור לחצו על הקישור למבחן באתר ותרגלו את החומר לבחינה.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו סוגי פסוקיות במשפט מורכב לבגרות בלשון עם שיעורי וידאו מקיפים בנושא - ותרגלו את הידע שלכם בנושא עם מאות מבחנים אינטראקטיביים באתר.

כדי לסכם את כל החומר לבגרות בנושא סוגי פסוקיות במשפט מורכב, מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר, ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו דיוקי הגייה בכל הגזרות לבגרות בלשון עם שיעורי וידאו מקיפים בנושא - ותרגלו את הידע שלכם בנושא עם מאות מבחנים אינטראקטיביים באתר.

כדי לסכם את כל החומר לבגרות בנושא דיוקי הגייה, מומלץ לצפות בשיעורים לפי הסדר, ולבחון את עצמכם לאחר כל שיעור.

תרגולים בנושא דיוקי הגייה

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו המרות משפטים (תחביר) עם שיעורי וידאו מקיפים לקראת הבגרות בלשון - ותרגלו המרות משפטים עם המבחנים האינטראקטיביים שבאתר.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

למדו כתיבה ממזגת (סקירה) עם שיעורי וידאו מקיפים לקראת הבגרות בלשון - ותרגלו כתיבה ממזגת עם המבחנים האינטראקטיביים שבאתר.

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

צפו בסרטוני סיכומים ופתרונות לבגרויות קודמות בלשון: פתרון הבגרות ממועד קיץ 2016 ופתרון הבגרות ממועד חורף 2017. תוכלו לתרגל את החומר בסימולציות מלאות של הבגרויות הקודמות (לחצו כאן) או במקבצי שאלות מהבגרות (לחצו כאן).

רוצים ללמוד את החומר לבגרות? צפו באחד מעשרות שיעורי הוידאו באתר - לחצו כאן >

פתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד קיץ 2016

צפו בסרטוני הפתרונות השונים ממועד קיץ 16 של הבגרות:

פתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד חורף 2017

צפו בסרטוני הפתרונות השונים ממועד קיץ 17 של הבגרות:

עוד שיעורי וידאו לבגרות בלשון

מעל 80 שיעורים באתר! לחצו על הנושא שברצונכם ללמוד כדי לעבור לרשימת השיעורים:

צפו בפתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד חורף 2017, בסדרת הסרטונים מערוץ היוטיוב של לשונימי.

אם צפיתם בכל הסרטונים, צפו גם בפתרון הבגרות בלשון ממועד קיץ 2016 (לחצו כאן). מומלץ לתרגל את החומר בסימולציות של הבגרויות הקודמות (קישורים בהמשך העמוד).

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

צפו בפתרון בחינת הבגרות בלשון ממועד קיץ 2016, בסדרת הסרטונים מערוץ היוטיוב של לשונימי.

אם צפיתם בכל הסרטונים, צפו גם בפתרון הבגרות בלשון ממועד חורף 2017 (לחצו כאן). מומלץ לתרגל את החומר בסימולציות של הבגרויות הקודמות (קישורים בהמשך העמוד).

צפו בשיעורי וידאו נוספים לפי נושא

בלוג המערכת של 'לשונימי': עדכונים חשובים על חידושים ושדרוגים באתר, הודעות מיוצרי האתר, וכל מה שלא קשור לחומר הלימודי לבגרות!

מידע אודות 'לשונימי'.

עוד דברים שיכולים לעניין אותך